Chọn hãng

Đầu ghi HD-CVI dòng 4MP (4K)

  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 4 kênh + 2 kênh IP 5MP Hỗ trợ camera 4MP-P Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 4 kênh + 2 kênh IP 5MP Hỗ trợ camera 4MP-P Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 8 kênh + 4 kênh IP 5MP Hỗ trợ camera 4MP-P Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP 5MP Hỗ trợ camera 4MP-P Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP 5MP Hỗ trợ camera 4MP-P Chuẩn nén: H264+ Hỗ trợ 2 ổ cứng Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng