CAMERA HIKVISION
Chọn hãng

Đầu ghi HD-TVI Hikvision

 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7104HGHI-F1 900.000 VNĐ -53% 1.890.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7104HGHI-F1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 1 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-F1 950.000 VNĐ -47% 1.790.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-F1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 1 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-K1 1.100.000 VNĐ -45% 1.980.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H265+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7108HGHI-F1/N 1.200.000 VNĐ -51% 2.410.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7108HGHI-F1/N
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 2 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-F1/N 1.250.000 VNĐ -45% 2.260.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-F1/N
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-K1 1.350.000 VNĐ -46% 2.490.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H265+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7104HQHI-K1 1.550.000 VNĐ -46% 2.840.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7104HQHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 2 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite, 3MP, 2MP FullHD. - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HQHI-K1 1.700.000 VNĐ -46% 3.120.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HQHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 2 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite, 3MP, 2MP FullHD. - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HQHI-M1/S 1.900.000 VNĐ -45% 3.440.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HQHI-M1/S NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 2 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7116HGHI-F1/N 2.000.000 VNĐ -47% 3.740.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7116HGHI-F1/N
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh IDS-7204HQHI-M1/FA 2.100.000 VNĐ -44% 3.750.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh IDS-7204HQHI-M1/FA NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 2 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HUHI-K1/E 2.100.000 VNĐ -49% 4.040.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HUHI-K1/E NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 4 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite, 5MP/3MP/2MP - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K1 2.300.000 VNĐ -46% 4.210.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H265+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/S 2.400.000 VNĐ -45% 4.360.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/S NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7108HQHI-K1 2.450.000 VNĐ -46% 4.460.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7108HQHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite, 3MP, 2MP FullHD. - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/FA 2.600.000 VNĐ -45% 4.680.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/FA
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HQHI-K1 2.700.000 VNĐ -45% 4.830.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HQHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite, 3MP, 2MP FullHD. - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M1/S 2.900.000 VNĐ -46% 5.330.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M1/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K2 3.000.000 VNĐ -45% 5.420.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite. Nén: H265+. - Hỗ trợ 2 ổ cứng Max 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh IDS-7208HQHI-M1/FA 3.200.000 VNĐ -45% 5.720.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh IDS-7208HQHI-M1/FA
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M2/S 3.400.000 VNĐ -45% 6.100.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M2/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HUHI-K1/E 3.500.000 VNĐ -47% 6.600.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HUHI-K1/E
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite, 5MP/3MP/2MP - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HUHI-M1/S 3.900.000 VNĐ -45% 6.990.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HUHI-M1/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 8 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7116HQHI-K1 4.100.000 VNĐ -46% 7.470.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7116HQHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog + 8 kênh IP 6MP - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite, 3MP, 2MP FullHD. - Chế độ nén: H265+. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng