Chọn hãng

Camera EZ-IP

 • Camera IP EZ-IP 2MP IPC-T1B20P 800.000 VNĐ -47% 1.500.000 VNĐ Camera IP EZ-IP 2MP IPC-T1B20P
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 2MP. Nén H265+ - Hồng ngoại 30m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP EZ-IP 2MP IPC-B1B20P 850.000 VNĐ -44% 1.500.000 VNĐ Camera IP EZ-IP 2MP IPC-B1B20P
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 2MP. H265+ - Hồng ngoại 30m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP EZ-IP 2MP IPC-D1B20P 750.000 VNĐ -47% 1.400.000 VNĐ Camera IP EZ-IP 2MP IPC-D1B20P
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP/ H265+ - Hồng ngoại 30m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP EZ-IP 4MP IPC-T1B40P 1.200.000 VNĐ -48% 2.300.000 VNĐ Camera IP EZ-IP 4MP IPC-T1B40P
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 4MP. Nén H265+ - Hồng ngoại 30m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP EZ-IP 4MP IPC-B1B40P 1.200.000 VNĐ -48% 2.300.000 VNĐ Camera IP EZ-IP 4MP IPC-B1B40P
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 4MP. Nén H265+ - Hồng ngoại 30m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP EZ-IP 4MP IPC-D1B40P 1.300.000 VNĐ -48% 2.500.000 VNĐ Camera IP EZ-IP 4MP IPC-D1B40P
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 4MP. Nén H265+ - Hồng ngoại 30m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng