CAMERA KBVISION
Chọn hãng

Camera HD-CVI KBVISION

 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP full HD 1080p - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chất liệu kim loại, chip set Panasonic Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP full HD 1080p - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chất liệu kim loại, chip set Panasonic Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP full HD 1080p - Tầm xa hồng ngoại: 80m - Phù hợp lắp ngoài trời, khu vực rộng - Chất liệu kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP full HD 1080p - Tầm xa hồng ngoại: 50m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chất liệu kim loại - Hỗ trợ Audio Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP 2K - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chất liệu plastic Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP 2K - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà - Chất liệu plastic Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP 2K - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chất liệu kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP 2K - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chất liệu kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1.3MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP 2K - Tầm xa hồng ngoại: 80m - Phù hợp lắp ngoài trời, khu vực rộng - Chất liệu kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1.3MP - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP 2K - Tầm xa hồng ngoại: 50m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời, khu vực rộng - Chất liệu kim loại - Hỗ trợ audio Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1.3MP - Tầm xa hồng ngoại: 80m - Phù hợp lắp ngoài trời, không gian rộng Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP 4K - Chống ngược sáng thực 120dB - Tầm xa hồng ngoại: 50m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời, khu vực rộng - Chất liệu kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1.3MP 960H - Tầm xa hồng ngoại: 60m - Phù hợp lắp ngoài trời, không gian rộng Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP 4K - Chống ngược sáng thực 120dB - Tầm xa hồng ngoại: 100m, ống kính thay đổi - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời, khu vực rộng - Chất liệu kim loại Bảo hành: 24 tháng