Chọn hãng

Đầu ghi IP Dahua Pro

 • Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR5208-4KS2 6.200.000 VNĐ -50% 12.360.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR5208-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 8 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR5216-4KS2 6.750.000 VNĐ -50% 13.376.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR5216-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR5232-4KS2 8.150.000 VNĐ -50% 16.116.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR5232-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR5416-4KS2 10.300.000 VNĐ -50% 20.352.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR5416-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR5432-4KS2 11.000.000 VNĐ -50% 21.842.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR5432-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 64 kênh NVR5464-4KS2 12.100.000 VNĐ -50% 23.936.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 64 kênh NVR5464-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 64 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR5816-R-4KS2 14.350.000 VNĐ -50% 28.420.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR5816-R-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Hỗ trợ camera 4K Hỗ trợ RAID Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng 10TB Bảo hành: 24 thang
 • Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR5832-R-4KS2 15.500.000 VNĐ -50% 30.678.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR5832-R-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh Hỗ trợ camera 4K Hỗ trợ RAID Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 64 kênh NVR5864-4KS2 17.600.000 VNĐ -50% 34.882.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 64 kênh NVR5864-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 64 kênh Hỗ trợ camera 4K Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua AI 4 kênh NVR2104-I 1.880.000 VNĐ -50% 3.722.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua AI 4 kênh NVR2104-I
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh max Cam IP 8MP - 1- kênh phát hiện và phân tích khuôn mặt (AI by NVR); or 2- kênh bảo vệ vành đai (AI by NVR); or 4- kênh SMD (AI by NVR); up to 10 cơ sở dữ liệu khuôn mặt and 5,000 ảnh khuôn mặt. Bảo hành: 24 tháng