Chọn hãng

Switch Dahua

 • Switch 5 Port Dahua DH-PFS3005-5ET-L 175.000 VNĐ -33% 260.000 VNĐ Switch 5 Port Dahua DH-PFS3005-5ET-L NEW
  Đặc điểm nổi bật _5 cổng Fast Ethernet với tốc độ 100Mbps. _Khả năng chuyển đổi: 1G. _Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 8 Port Dhua DH-PFS3008-8ET-L 250.000 VNĐ -29% 350.000 VNĐ Switch 8 Port Dhua DH-PFS3008-8ET-L NEW
  Đặc điểm nổi bật _8 cổng Fast Ethernet với tốc độ 100Mbps. _Khả năng chuyển đổi: 1.6G. _Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 5 Port GIGA Dahua DH-PFS3005-5GT-L 340.000 VNĐ -42% 580.000 VNĐ Switch 5 Port GIGA Dahua DH-PFS3005-5GT-L
  Đặc điểm nổi bật _5 cổng Gigabit Ethernet với tốc độ 1000Mbps. _Khả năng chuyển đổi: 1G. _Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K Bảo hành: 18 tháng
 • Đặc điểm nổi bật _8 cổng Gigabit Ethernet với tốc độ 1000Mbps. _Khả năng chuyển đổi: 16G. _Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K Bảo hành: 18 tháng
 • Đặc điểm nổi bật _8 cổng Gigabit Ethernet với tốc độ 1000Mbps. _Khả năng chuyển đổi: 16G. _Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 5 Port GIGA Dahua DH-PFS3005-5GT 400.000 VNĐ -43% 700.000 VNĐ Switch 5 Port GIGA Dahua DH-PFS3005-5GT
  Đặc điểm nổi bật _Switch Layer 2 unmanaged 5 cổng Gigabit _Công suất chuyển mạch 10G _Tốc độ truyền tải gói tin 7.44Mpps _Cổng giao tiếp: 5*10/100/1000 Base-T Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 8 Port GIGA Dahua DH-PFS3008-8GT 850.000 VNĐ -42% 1.450.000 VNĐ Switch 8 Port GIGA Dahua DH-PFS3008-8GT
  Đặc điểm nổi bật _Switch Layer 2 unmanaged 8 cổng Gigabit _Công suất chuyển mạch 16G _Tốc độ chuyển tiếp gói tin 11.9Mpps _Cổng giao tiếp: 8* 10/100/1000 Base-T Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 16 Port GIGA Dahua DH-PFS3016-16GT 1.650.000 VNĐ -44% 2.900.000 VNĐ Switch 16 Port GIGA Dahua DH-PFS3016-16GT
  Đặc điểm nổi bật _Switch Layer 2 unmanaged 16 cổng Gigabit _Công suất chuyển mạch 32G _Tốc độ chuyển tiếp gói tin 23.8Mpps _Cổng giao tiếp: 16* 10/100/1000 Base-T Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 24 Port GIGA Dahua DH-PFS3024-24GT 2.250.000 VNĐ -44% 3.950.000 VNĐ Switch 24 Port GIGA Dahua DH-PFS3024-24GT
  Đặc điểm nổi bật _Switch Layer 2 unmanaged 24 cổng Gigabit _Công suất chuyển mạch 48G _Tốc độ chuyển tiếp gói tin 35.7Mpps _Cổng giao tiếp: 24* 10/100/1000 Base-T Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 24 Port GIGA Dahua DH-PFS5424-24T 14.500.000 VNĐ -42% 25.000.000 VNĐ Switch 24 Port GIGA Dahua DH-PFS5424-24T
  Đặc điểm nổi bật _Tính năng L2+ mạnh mẽ. Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 5 Port PoE Dahua DH-PFS3005-4ET-36 750.000 VNĐ -43% 1.300.000 VNĐ Switch 5 Port PoE Dahua DH-PFS3005-4ET-36
  Đặc điểm nổi bật _Cổng giao tiếp: 1*10/100Mbps BASE-T, 4*10/100Mbps BASE-T(cấp nguồn PoE) _Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤36W Bảo hành: 18 tháng
 • Switch 6 Port PoE Dahua DH-PFS3006-4ET-36 850.000 VNĐ -44% 1.500.000 VNĐ Switch 6 Port PoE Dahua DH-PFS3006-4ET-36
  Đặc điểm nổi bật _4 cổng POE với tốc độ 100Mbps. _ 2 cổng uplink với tốc độ 100Mbps. _ Công suất mỗi cổng ≤30W. Tổng công suất 36W Bảo hành: 18 tháng