Chọn hãng

Switch PoE

  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 1 x 10/100Mbps BASE-T, 4 x 10/100Mbps BASE-T (cấp nguồn PoE) Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 1 x 10/100Mbps BASE-T, 8 x 10/100Mbps BASE-T (cấp nguồn PoE) Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 1 x 100/1000Mbps BASE-X, 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T, 4 x 10/100Mbps BASE-T (cấp nguồn PoE). Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 1 x 100/1000Mbps BASE-X, 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T, 8 x 10/100Mbps BASE-T (cấp nguồn PoE). Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 2 x 10/100/1000 Base-T (Combo port), 2 x 1000 Base-X (Combo port), 16 x 10/100 Base-T (PoE power supply). Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - CCổng giao tiếp: 2 x 10/100/1000 Base-T (Combo port), 2 x 1000 Base-X (Combo port), 24 x 10/100 Base-T (PoE power supply). Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 4 cổng 100M PoE + 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at. Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: 8 cổng 100M PoE + 1 cổng uplink 100M, 802.3af/at. Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Switch Layer 2. - Hỗ trợ PoE - Cổng giao tiếp: Switch cấp nguồn PoE 8-port 10/100Mbps + 1-port Uplink 100Mbps RJ45. Bảo hành: 24 tháng