CAMERA CÁC HÃNG KHÁC
Chọn hãng

Camera IP KBVISION

 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP - Tầm xa hồng ngoại: 50m - Phù hợp lắp ngoài trời - Chế độ nén H265 Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP chip Sony - Tầm xa hồng ngoại: 60m - Chống ngược sáng thực 120dB, hỗ trợ Night Breaker - Phù hợp lắp ngoài trời - Chế độ nén H265+, hỗ trợ ePoE Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP chip Sony - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Chống ngược sáng thực 120dB, hỗ trợ Night Breaker - Phù hợp lắp ngoài trời - Chế độ nén H265+, hỗ trợ ePoE Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 3MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 3MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 3MP chip Panasonic - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 3MP chip Panasonic - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 3MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 30m, zoom focus từ xa - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264 Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP chip Sony - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ - Chống ngược sáng thực DWDR Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP chip Sony - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ - Chống ngược sáng thực DWDR Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP chip Panasonic - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP chip Sony - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+ - Chống ngược sáng thực DWDR Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 1MP chip Panasonic - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP chip Sony - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+ - Chống ngược sáng thực DWDR Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP chip Sony - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+, hỗ trợ thẻ nhớ SD - Chống ngược sáng thực DWDR Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP chip OV - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP chip Panasonic - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP chip Panasonic - Tầm xa hồng ngoại: 30m - Phù hợp lắp trong nhà, ngoài trời - Chế độ nén H265+ Bảo hành: 24 tháng