Tuyển dụng

Đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng tăng cao. Forhome.vn tuyển dụng các vị trí việc làm như sau:
1. Kỹ thuật chính thi công lắp đặt, cấu hình camera, hệ thống báo động, báo cháy, điện nước...
Số lượng: 2 người.
Lương: 8-10 triệu/ tháng, các chế độ phúc lợi khác theo qui định của nhà nước và công ty.
2. Kỹ thuật phụ thi công lắp đặt, cấu hình camera, hệ thống báo động, báo cháy, điện nước...
Số lượng: 2 người.
Lương: 5-7 triệu/ tháng, các chế độ phúc lợi khác theo qui định của nhà nước và công ty.
Liên hệ: A Bình: 9845.55.11.33
Email: forhomevn@gmail.com