Chọn hãng

Đầu ghi TVI Hikvision AI AcuSense

 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HQHI-M1/S 1.900.000 VNĐ -45% 3.440.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HQHI-M1/S NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 2 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M1/S 2.900.000 VNĐ -46% 5.330.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M1/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh iDS-7216HQHI-M1/S 5.200.000 VNĐ -45% 9.450.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh iDS-7216HQHI-M1/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog + 8 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M2/S 3.400.000 VNĐ -45% 6.100.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HQHI-M2/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh iDS-7216HQHI-M2/S 6.000.000 VNĐ -45% 10.800.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh iDS-7216HQHI-M2/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog + 8 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh IDS-7204HQHI-M1/FA 2.100.000 VNĐ -44% 3.750.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh IDS-7204HQHI-M1/FA NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 2 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh IDS-7208HQHI-M1/FA 3.200.000 VNĐ -45% 5.720.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh IDS-7208HQHI-M1/FA
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh IDS-7216HQHI-M1/FA 5.400.000 VNĐ -46% 9.820.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh IDS-7216HQHI-M1/FA
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog + 8 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 4MP Lite/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/S 2.400.000 VNĐ -45% 4.360.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/S NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HUHI-M1/S 3.900.000 VNĐ -45% 6.990.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HUHI-M1/S
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 8 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/FA 2.600.000 VNĐ -45% 4.680.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh iDS-7204HUHI-M1/FA
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 4 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HUHI-M1/FA 4.100.000 VNĐ -45% 7.390.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh iDS-7208HUHI-M1/FA
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 8 kênh IP 4MP. Nén H265+ - Độ phân giải ghi hình: 8MP Lite/5MP/3MP/2MP - Tính năng phát hiện khuôn mặt ở kênh 1 - Lọc báo động giả ở tất cả các kênh analog, lọc báo động người/phương tiện 4 kênh - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB. Bảo hành: 24 tháng