CAMERA CÁC HÃNG KHÁC
Chọn hãng

Đầu ghi HD-CVI KBVISION

 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 2 kênh IP - Ghi hình độ phân giải: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P - Chuẩn nén: H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 4 kênh IP - Ghi hình độ phân giải: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P - Chuẩn nén: H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 1 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 2 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 2 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 1 kênh IP 2MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 2 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 2 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 4M-N, 1080p, 720p - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 32 kênh - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 32 kênh - Ghi hình độ phân giải: 4M-N, 1080p, 720p - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 2 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 4M-N, 1080p, 720p - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 32 kênh - Ghi hình độ phân giải: 4M-N, 1080p, 720p - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ 8 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 4 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 4M-N, 1080p, 720p - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080p, 720p - Chuẩn nén: H264+ - Hỗ trợ 4 ổ cứng 8TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 4M-N, 1080p, 720p - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 2 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 4MP - Chuẩn nén: H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 4 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 4MP - Chuẩn nén: H265+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 4 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 4MP - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ 2 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP - Ghi hình độ phân giải: 4MP - Chuẩn nén: H264+ Bảo hành: 24 tháng