Chính sách bảo hành

1. Chế độ bảo hành:

Áp dụng đối với tất cả các sản phẩm có phiếu bảo hành của ForHomeVN  nằm trong điều kiện bảo hành

Áp dụng đối với khách hàng mua,lắp đặt camera tại ForHomeVN  được hưởng điều kiện bảo hành tại nơi sử dụng.

Đối với mặt hàng khác, trong từng trường hợp cụ thể, ForHomeVN sẽ áp dụng chính sách bảo hành linh hoạt ( không phí và có phí ) để hỗ trợ khách hàng. 

2. Điều kiện bảo hành

100% các sản phẩm ForHomeVN cung cấp cho khách hàng đều tuân thủ quy chuẩn hàng hóa của ForHomeVN và đảm bảo tiêu chuẩn của hãng/ nhà phân phối, các trường hợp sau đây không được áp dụng bảo hành:

Sản phẩm đã được sửa chữa bởi các cá nhân hoặc kỹ thuật viên không được sự ủy quyền của ForHomeVN

3. Chính sách bảo hành

         Trong trường hợp Khách hàng mang qua ForHomeVN, ForHomeVN có trách nhiệm đốc thúc hãng xử lý và thông báo lại thời gian trả bảo hành cho khách hàng

Nếu khách hàng có yêu cầu khác kèm theo, ForHomeVN sẽ hỗ trợ tính phí có ưu đãi tới 50% chi phí sửa chữa đối với khách hàng thông thường

4. Ưu đãi hỗ trợ bảo hành

            + Mượn sản phẩm tương đương nếu còn hàng trong kho ForHomeVN

            + Đổi sản phẩm tương đương hoặc có giá thành cao hơn

            + Nhập lại sản phẩm theo giá trị thỏa thuận ( < 100%)

5. Địa điểm và thông tin hỗ trợ bảo hành