Switch Aruba

 • Switch Aruba IOn 1430 5G 1.350.000 VNĐ -29% 1.880.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1430 5G
  Đặc điểm nổi bật - 5 Port LAN 1000Mbps - Công suất chuyển mạch: 16 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1430 8G 1.900.000 VNĐ -27% 2.600.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1430 8G
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port LAN 1000Mbps - Công suất chuyển mạch: 16 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1430 8G 64W 5.600.000 VNĐ -33% 8.300.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1430 8G 64W
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port LAN 1000Mbps - 8 Port PoE tổng cs 64W - Công suất chuyển mạch: 16 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1430 16G 4.900.000 VNĐ -28% 6.800.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1430 16G
  Đặc điểm nổi bật - 16 Port LAN 1000Mbps - Công suất chuyển mạch: 32 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1830 8G JL810A     2.800.000 VNĐ -30% 4.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1830 8G JL810A    
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port LAN 1000Mbps - Công suất chuyển mạch: 16 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1830 8G 65W JL811A 5.900.000 VNĐ -33% 8.800.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1830 8G 65W JL811A
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port LAN 1000Mbps - 4 Port PoE 1000Mbps tổng 65W - Công suất chuyển mạch: 16 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1830 24G 2SFP JL812A     7.000.000 VNĐ -23% 9.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1830 24G 2SFP JL812A    
  Đặc điểm nổi bật - 24 Port LAN 1000Mbps - 2 Port SFP - Công suất chuyển mạch: 52 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1830 24G 2SFP 195W JL813A     11.000.000 VNĐ -30% 15.700.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1830 24G 2SFP 195W JL813A    
  Đặc điểm nổi bật - 24 Port LAN 1000Mbps - Port 1-12 hỗ trợ PoE tổng cs 195W - 2 Port SFP - Công suất chuyển mạch: 52 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1830 48G 4SFP JL814A 13.500.000 VNĐ -29% 19.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1830 48G 4SFP JL814A
  Đặc điểm nổi bật - 48 Port LAN 1000Mbps - 4 Port SFP - Công suất chuyển mạch: 104 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1830 48G 4SFP 370W JL815A 19.900.000 VNĐ -25% 26.500.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1830 48G 4SFP 370W JL815A
  Đặc điểm nổi bật - 48 Port LAN 1000Mbps - Port 1-24 hỗ trợ PoE tổng cs 370W - 4 Port SFP - Công suất chuyển mạch: 104 Gbps Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba Instant On 1930 8G 2SFP 3.900.000 VNĐ -30% 5.500.000 VNĐ Switch Aruba Instant On 1930 8G 2SFP
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port LAN 1000Mbps - 2 Port SFP 1GbE Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W 6.500.000 VNĐ -19% 8.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port LAN PoE 1000Mbps - 2 Port SFP 1GbE Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP 8.500.000 VNĐ -23% 11.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP
  Đặc điểm nổi bật - 24 Port LAN 1000Mbps - 4 Port SFP 1GbE Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP 195W 14.000.000 VNĐ -30% 20.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP 195W
  Đặc điểm nổi bật - 24 Port LAN PoE 1000Mbps - Công suất tổng 195W - 4 Port SFP 1GbE Bảo hành: 12 tháng
 • Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP 370W 18.000.000 VNĐ -31% 26.000.000 VNĐ Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP 370W
  Đặc điểm nổi bật - 24 Port LAN PoE 1000Mbps - Công suất tổng 370W - 4 Port SFP 1GbE Bảo hành: 12 tháng