Switch Reyee

 • Switch 5 Port Reyee GIGA RG-ES05G 360.000 VNĐ -36% 560.000 VNĐ Switch 5 Port Reyee GIGA RG-ES05G
  Đặc điểm nổi bật - 5 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port Reyee GIGA RG-ES08G 550.000 VNĐ -32% 800.000 VNĐ Switch 8 Port Reyee GIGA RG-ES08G
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 5 Port Reyee RG-ES105D 380.000 VNĐ -32% 555.000 VNĐ Switch 5 Port Reyee RG-ES105D
  Đặc điểm nổi bật - 5 cổng 10/100BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 1Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 5 Port Reyee RG-ES108D 450.000 VNĐ -31% 650.000 VNĐ Switch 5 Port Reyee RG-ES108D
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 1.6Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 5 Port GIGA Reyee RG-ES105GD 550.000 VNĐ -32% 800.000 VNĐ Switch 5 Port GIGA Reyee RG-ES105GD
  Đặc điểm nổi bật - 5 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps - Vỏ sắt Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port Reyee GIGA RG-ES108GD 685.000 VNĐ -31% 990.000 VNĐ Switch 8 Port Reyee GIGA RG-ES108GD
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - Vỏ sắt Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-ES109G-LP-L 1.950.000 VNĐ -36% 3.040.000 VNĐ Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-ES109G-LP-L
  Đặc điểm nổi bật - 1 cổng 10/100/1000BASE-T & 8 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T - Công suất: 54W - Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-LP-L 6.200.000 VNĐ -35% 9.500.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-LP-L
  Đặc điểm nổi bật - 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T - Công suất: 180W - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-P-L 6.990.000 VNĐ -34% 10.500.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-P-L
  Đặc điểm nổi bật - 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T - Công suất: 370W - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 5 Port PoE Reyee GIGA RG-ES205GC-P 1.370.000 VNĐ -39% 2.240.000 VNĐ Switch 5 Port PoE Reyee GIGA RG-ES205GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 4 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 54W - 1 cổng 10/100/1000M uplink - Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-ES209GC-P 2.500.000 VNĐ -36% 3.900.000 VNĐ Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-ES209GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 120W - 1 cổng 10/100/1000M uplink - Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 16 Port PoE Reyee RG-ES218GC-P 5.400.000 VNĐ -35% 8.200.000 VNĐ Switch 16 Port PoE Reyee RG-ES218GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 16 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 240W - 2 cổng 1000M ports - Tốc độ chuyển mạch: 36Gbps - MAC: 8K Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES226GC-P 7.500.000 VNĐ -36% 11.700.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES226GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 370W - 2 cổng 1000M SFP ports - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 16 Port Reyee GIGA RG-ES216GC 2.580.000 VNĐ -36% 4.000.000 VNĐ Switch 16 Port Reyee GIGA RG-ES216GC
  Đặc điểm nổi bật - 16 cổng 10/100/1000BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps - Quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port Reyee GIGA RG-ES224GC 3.300.000 VNĐ -39% 5.400.000 VNĐ Switch 24 Port Reyee GIGA RG-ES224GC
  Đặc điểm nổi bật - 16 cổng 10/100/1000BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps - Quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-8GT2SFP-P 4.750.000 VNĐ -40% 7.800.000 VNĐ Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-8GT2SFP-P
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 125W - 2 cổng SFP BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps - MAC: 8K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port Reyee GIGA RG-NBS3100-8GT2SFP 2.750.000 VNĐ -41% 4.600.000 VNĐ Switch 8 Port Reyee GIGA RG-NBS3100-8GT2SFP
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000BASE-T - 2 cổng SFP BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps - MAC: 8K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-24GT4SFP 3.750.000 VNĐ -40% 6.200.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-24GT4SFP
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng SFP BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 8K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-24GT4SFP-P 8.650.000 VNĐ -39% 14.000.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-24GT4SFP-P
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 370W - 4 cổng SFP BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 8K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port Reyee GIGA RG-NBS3200-24GT4XS 8.000.000 VNĐ -41% 13.500.000 VNĐ Switch 24 Port Reyee GIGA RG-NBS3200-24GT4XS
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng SFP+ 10GB BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 16K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port Reyee GIGA RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 12.700.000 VNĐ -40% 21.000.000 VNĐ Switch 24 Port Reyee GIGA RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng SFP (SFP: 100/1000M ports), - 8 combo 10/100/1000Base-T ports, - 4 cổng SFP+ 10GB BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 16K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 48 Port Reyee GIGA RG-NBS3200-48GT4XS 14.500.000 VNĐ -40% 24.000.000 VNĐ Switch 48 Port Reyee GIGA RG-NBS3200-48GT4XS
  Đặc điểm nổi bật - 48 cổng PoE 10/100/1000BASE-T - 4 cổng SFP+ 10G BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 16K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3200-24GT4XS-P 15.500.000 VNĐ -41% 26.000.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3200-24GT4XS-P
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng SFP+ 10G BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 16K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 48 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3200-48GT4XS-P 27.600.000 VNĐ -39% 45.000.000 VNĐ Switch 48 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3200-48GT4XS-P
  Đặc điểm nổi bật - 48 cổng 10/100/1000BASE-T - 4 cổng SFP+ 10G BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps - MAC: 16K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng