Chọn hãng

Switch Ruijie Reyee

 • Gateway Ruije Reyee RG-EG105G 1.800.000 VNĐ -38% 2.860.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG105G
  Đặc điểm nổi bật - Số port: 5 Giga 1000 Mbps. - Băng thống tối đa 300Mbps - Hỗ trợ 2 WAN - RAM: 128M | Flash: 16MB - Hỗ trợ 100 user Bảo hành: 24 tháng
 • Gateway Ruije Reyee RG-EG105G V2 1.900.000 VNĐ -41% 3.200.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG105G V2
  Đặc điểm nổi bật - Số port: 5 Giga 1000 Mbps. - Băng thống tối đa 600Mbps - Hỗ trợ 2 WAN - RAM: 128M | Flash: 16MB - Hỗ trợ 100 user Bảo hành: 36 tháng
 • Gateway Ruije Reyee RG-EG105G-P 2.350.000 VNĐ -37% 3.709.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG105G-P
  Đặc điểm nổi bật - Số port: 5 Giga 1000 Mbps - PoE 4 port LAN 0-3 - Hỗ trợ 2 WAN - RAM: 128M | Flash: 16MB - Hỗ trợ 100 user Bảo hành: 36 tháng
 • Gateway Ruije Reyee RG-EG210G-P 3.500.000 VNĐ -37% 5.500.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG210G-P
  Đặc điểm nổi bật - Số port: 10 Giga 1000 Mbps - PoE 4 port LAN 0-3 - Hỗ trợ 4 WAN - RAM: 256M | Flash: 16MB - Hỗ trợ 200 user Bảo hành: 36 tháng
 • Gateway Ruije Reyee RG-EG2100-P V2 4.800.000 VNĐ -39% 7.800.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG2100-P V2
  Đặc điểm nổi bật - 8 Ports/ 2 WAN - 7 Port Pỏ - Hỗ trợ 300 user Bảo hành: 36 tháng
 • Gateway Ruije Reyee RG-EG3230 14.000.000 VNĐ -46% 25.500.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG3230
  Đặc điểm nổi bật - 10 Ports/ 4 WAN/2 SFP+ - 1TB Hard Disk - Hỗ trợ 1.000 user Bảo hành: 36 tháng
 • Gateway Ruije Reyee RG-EG3250 Liên hệ -100% 45.500.000 VNĐ Gateway Ruije Reyee RG-EG3250
  Đặc điểm nổi bật - 10 Ports/ 4 WAN/2 SFP+ - 1TB Hard Disk - Hỗ trợ 2.000 user Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 5 Port Giga Ruijie RG-ES05G 360.000 VNĐ -36% 560.000 VNĐ Switch 5 Port Giga Ruijie RG-ES05G
  Đặc điểm nổi bật - 5 cổng Giga - Chất liệu: Plastic Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port Giga Ruijie RG-ES08G 550.000 VNĐ -32% 800.000 VNĐ Switch 8 Port Giga Ruijie RG-ES08G
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port Giga - Chất liệu: plastic Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 5 Port Giga Ruijie RG-ES105GD 400.000 VNĐ -50% 800.000 VNĐ Switch 5 Port Giga Ruijie RG-ES105GD
  Đặc điểm nổi bật - 5 cổng Giga - Vỏ sắt Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port Giga Ruijie RG-ES108GD 700.000 VNĐ -36% 1.090.000 VNĐ Switch 8 Port Giga Ruijie RG-ES108GD
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng Giga - Vỏ sắt Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 16 Port Giga Ruijie RG-ES116G 1.650.000 VNĐ -22% 2.112.000 VNĐ Switch 16 Port Giga Ruijie RG-ES116G
  Đặc điểm nổi bật - 16 Ports Giga - Vỏ sắt Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port Giga Ruijie RG-ES124GD 2.500.000 VNĐ -26% 3.367.000 VNĐ Switch 24 Port Giga Ruijie RG-ES124GD
  Đặc điểm nổi bật - 24 Ports Giga - Vỏ sắt Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port PoE Giga Ruijie RG-ES110D-P 1.900.000 VNĐ -21% 2.400.000 VNĐ Switch 8 Port PoE Giga Ruijie RG-ES110D-P
  Đặc điểm nổi bật - 8 Port PoE Giga - 2 Port Uplink Giga - Vỏ kim loại Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port PoE Giga Ruijie RG-ES109G-LP-L 1.950.000 VNĐ -36% 3.040.000 VNĐ Switch 8 Port PoE Giga Ruijie RG-ES109G-LP-L
  Đặc điểm nổi bật - 1 cổng 10/100/1000BASE-T - 8 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T - Công suất: 54W - Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-LP-L 6.000.000 VNĐ -37% 9.500.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-LP-L
  Đặc điểm nổi bật - 2 cổng 1000M SFP - 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T - Công suất: 180W - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-P-L 6.800.000 VNĐ -36% 10.500.000 VNĐ Switch 24 Port PoE Reyee GIGA RG-ES126G-P-L
  Đặc điểm nổi bật - 2 cổng 1000M SFP - 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T - Công suất: 370W - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps Bảo hành: 36 tháng
 • Switch Managed 5 Port PoE Giga Ruijie RG-ES205GC-P 1.400.000 VNĐ -38% 2.240.000 VNĐ Switch Managed 5 Port PoE Giga Ruijie RG-ES205GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 4 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 54W - 1 cổng 10/100/1000M uplink - Quản lý và cấu hình thông qua Cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch Managed 9 Port PoE Giga Ruijie RG-ES209GC-P 2.500.000 VNĐ -36% 3.900.000 VNĐ Switch Managed 9 Port PoE Giga Ruijie RG-ES209GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 120W - 1 cổng 10/100/1000M uplink - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch Managed 18 Port PoE Giga Ruijie RG-ES218GC-P 5.400.000 VNĐ -35% 8.200.000 VNĐ Switch Managed 18 Port PoE Giga Ruijie RG-ES218GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 16 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 240W - 2 cổng 1000M ports Uplink - Tốc độ chuyển mạch: 36Gbps - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch Managed 26 Port PoE Giga Ruijie RG-ES226GC-P 7.500.000 VNĐ -42% 12.900.000 VNĐ Switch Managed 26 Port PoE Giga Ruijie RG-ES226GC-P
  Đặc điểm nổi bật - 24 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 370W - 2 cổng 1000M SFP ports - Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 16 Port Reyee GIGA RG-ES216GC 2.580.000 VNĐ -36% 4.000.000 VNĐ Switch 16 Port Reyee GIGA RG-ES216GC
  Đặc điểm nổi bật - 16 cổng 10/100/1000BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps - Quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 24 Port Reyee GIGA RG-ES224GC 3.300.000 VNĐ -39% 5.400.000 VNĐ Switch 24 Port Reyee GIGA RG-ES224GC
  Đặc điểm nổi bật - 16 cổng 10/100/1000BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps - Quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Bảo hành: 36 tháng
 • Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-8GT2SFP-P 4.750.000 VNĐ -40% 7.800.000 VNĐ Switch 8 Port PoE Reyee GIGA RG-NBS3100-8GT2SFP-P
  Đặc điểm nổi bật - 8 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ 125W - 2 cổng SFP BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps - MAC: 8K, VLAN: 4094 Bảo hành: 36 tháng