Chọn hãng

Đầu ghi IP Hikvision dòng I cao cấp

 • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 256/256 Mbps Hỗ trợ H265+ Hỗ trợ 4 ổ cứng Bảo hành: 24 thangs
 • Đầu ghi IP Hikvision 16 kênh DS-8616NI-K8 13.000.000 VNĐ -48% 24.970.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 16 kênh DS-8616NI-K8
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh IP 8 MP, H265+ Băng thông vào/ra: 160Mbps/160Mbps . Hỗ trợ 2 cổng HDMI 4K, 2 cổng VGA 4K Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 256/256 Mbps Hỗ trợ H265+ Hỗ trợ 4 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 32 kênh DS-8632NI-K8 15.000.000 VNĐ -49% 29.140.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 32 kênh DS-8632NI-K8
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 8 MP, H265+ Băng thông vào/ra: 256Mbps/160Mbps. Hỗ trợ 2 cổng HDMI 4K, 2 cổng VGA 4K Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 32 kênh DS-9632NI-I8 24.000.000 VNĐ -49% 46.500.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 32 kênh DS-9632NI-I8
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 8 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 32 kênh DS-9632NI-I16 32.500.000 VNĐ -48% 62.350.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 32 kênh DS-9632NI-I16
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 16 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 64 kênh DS-9664NI-I8 32.500.000 VNĐ -48% 62.350.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 64 kênh DS-9664NI-I8
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 64 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 8 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 64 kênh DS-9664NI-I16 51.500.000 VNĐ -48% 98.700.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 64 kênh DS-9664NI-I16
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 64 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 16 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 128 kênh DS-96128NI-I16 71.000.000 VNĐ -48% 136.000.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 128 kênh DS-96128NI-I16
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 128 kênh IP 12 MP, H265+ Băng thông vào/ra: 576/512Mbps Hỗ trợ 2 cổng HDMI 4K, 2 cổng VGA 4K Hỗ trợ 16 ổ cứng, mỗi ổ 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Hikvision 256 kênh DS-96256NI-I16 100.000.000 VNĐ -50% 200.000.000 VNĐ Đầu ghi IP Hikvision 256 kênh DS-96256NI-I16
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 256 kênh IP 12 MP, H265+ Băng thông vào/ra: 768/768Mbps. Hỗ trợ 2 cổng HDMI 4K, 1 cổng VGA FullHD Hỗ trợ 16 ổ cứng, mỗi ổ 10TB Bảo hành: 24 tháng