Chọn hãng

Đầu ghi IP Hikvision dòng I cao cấp

  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 256/256 Mbps Hỗ trợ H265+ Hỗ trợ 4 ổ cứng Bảo hành: 24 thangs
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 256/256 Mbps Hỗ trợ H265+ Hỗ trợ 4 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 8 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 16 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 64 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 8 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật Số kênh: 64 kênh IP 12 MP Băng thông vào/ra: 320/256 Mbps Hỗ trợ H265+ RAID 0/1/5/6/10 | Hotspare Hỗ trợ 16 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng