Chọn hãng

Đầu ghi IP Dahua Lite

 • Đầu ghi IP Dahua 4 kênh NVR1104HS-S3/H 1.200.000 VNĐ -50% 2.400.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 4 kênh NVR1104HS-S3/H
  Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 cam max 4MP - Băng thông Mxx 80Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR1108HS-S3/H 1.300.000 VNĐ -50% 2.600.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR1108HS-S3/H
  Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 cam max 4MP - Băng thông Mxx 80Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 4 kênh NVR2104HS-4KS2 1.750.000 VNĐ -51% 3.532.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 4 kênh NVR2104HS-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 4 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR2108HS-4KS2 1.950.000 VNĐ -50% 3.886.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR2108HS-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 8 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR2116HS-4KS2 2.250.000 VNĐ -50% 4.474.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR2116HS-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 4 kênhNVR4104HS-4KS2/L 1.800.000 VNĐ -50% 3.600.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 4 kênhNVR4104HS-4KS2/L
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 4 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR4108HS-4KS2/L 2.000.000 VNĐ -52% 4.100.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR4108HS-4KS2/L
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 8 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR4116HS-4KS2/L 2.350.000 VNĐ -50% 4.700.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR4116HS-4KS2/L
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR4208-4KS2/L 2.950.000 VNĐ -51% 5.920.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR4208-4KS2/L
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 8 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 200Mpbs Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 8TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR4216-4KS2/L 3.300.000 VNĐ -50% 6.600.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 16 kênh NVR4216-4KS2/L
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 200Mpbs Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 86TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR4232-4KS2 5.100.000 VNĐ -50% 10.186.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 32 kênh NVR4232-4KS2
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh Hỗ trợ camera 8MP Chuẩn nén H265 Băng thông ngõ vào tối đa: 200Mpbs Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 6TB Bảo hành: 24 tháng