Chọn hãng

Camera CVI Full Color (Có Màu 24/7)

 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TLP-LED 700.000 VNĐ -48% 1.330.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TLP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP - Hồng ngoại đêm 20m, MIC thu âm - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 20m Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TLP-A-LED 850.000 VNĐ -49% 1.640.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TLP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Hồng ngoại đêm 20m - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 20m - Tích hopwk Mic thu âm Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TP-LED 800.000 VNĐ -48% 1.510.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Hồng ngoại đêm 40m - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 40m Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TP-A-LED 900.000 VNĐ -48% 1.700.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1239TP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Hồng ngoại đêm 40m, MIC thu âm - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 40m Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TP-LED 800.000 VNĐ -48% 1.520.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 20m - Phù hợp lắp ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 950.000 VNĐ -48% 1.820.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TP-A-LED-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 20m - Tích hợp Mic thu âm - Phù hợp lắp ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TLMP-LED 850.000 VNĐ -49% 1.650.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TLMP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 40m - Phù hợp lắp ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TLMP-A-LED 1.000.000 VNĐ -48% 1.900.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TLMP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Tích hợp Mic thu âm - Chống ngược sáng thực 120dB - Có đèn LED trợ sáng 40m - Phù hợp lắp ngoài trời Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 950.000 VNĐ -48% 1.820.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1239TP-A-LED-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP FullH - Đèn LED trợ sáng 20m - Tích hợp Mic thu âm - Chống ngược sáng thực 130dB Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TLP-LED 950.000 VNĐ -48% 1.820.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TLP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 20m - Chống ngược sáng thực 120dB Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TLP-A-LED 1.050.000 VNĐ -47% 1.980.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TLP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 20m - Tích hợp Mic thu âm Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TP-LED 1.050.000 VNĐ -47% 1.970.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 40m - Vỏ Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TP-A-LED 1.100.000 VNĐ -49% 2.120.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1509TP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 40m - Tích hợp Mic thu âm - Vỏ Kim Loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TP-LED 1.050.000 VNĐ -47% 1.970.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 20m - Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TP-A-LED 1.100.000 VNĐ -49% 2.120.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 20m - Tích hợp Mic thu âm - Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TLMP-LED 1.000.000 VNĐ -50% 1.970.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TLMP-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 40m - Vỏ nhựa Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TLMP-A-LED 1.100.000 VNĐ -49% 2.120.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1509TLMP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Đèn LED trợ sáng 40m - Tích hợp Mic thu âm - Vỏ nhựa Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW2249TP-I8-A-LED 1.900.000 VNĐ -48% 3.600.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW2249TP-I8-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD - Tích hợp LED trợ sáng - Tích hợp Mic thu âm - Chống ngược sáng thực 120dB - Phù hợp lắp đường phố, bãi xe Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW2249EP-A-LED 1.650.000 VNĐ -48% 3.145.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW2249EP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD - Tích hợp LED trợ sáng - Tích hợp MIC thu âm - Chống ngược sáng 120dB - Thích hợp lắp đường phố, bãi xe Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-ME1509THP-PV 1.600.000 VNĐ -49% 3.102.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-ME1509THP-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 5MP. - Cảnh báo chủ động với đèn cảnh báo xanh đỏ, còi báo động phòng vệ chủ động - Khoảng cách đèn LED trợ sáng 40m Bảo hành: 24 THÁNG
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-ME1509TQP-PV 1.600.000 VNĐ -49% 3.100.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-ME1509TQP-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 5MP. - Cảnh báo chủ động với đèn cảnh báo xanh đỏ, còi báo động phòng vệ chủ động - Khoảng cách đèn LED trợ sáng 40m Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW2249TP-A-LED 1.750.000 VNĐ -48% 3.318.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW2249TP-A-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP - Tích hợp LED trợ sáng - Chống ngược sáng 120dB - Tích hợp MIC thu âm Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI KBVISION 2MP KX-CF2102L 800.000 VNĐ -47% 1.500.000 VNĐ Camera CVI KBVISION 2MP KX-CF2102L
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP - LED trợ sáng 20m - Chuẩn IP67 Bảo hành: 24 tháng