Chọn hãng

Camera CVI Thông Dụng

 • Camera CVI Dahua 1MP HAC-HDW1000MP-S3 380.000 VNĐ -50% 750.000 VNĐ Camera CVI Dahua 1MP HAC-HDW1000MP-S3
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 1MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 1MP HAC-HFW1000SP-S3 390.000 VNĐ -53% 814.000 VNĐ Camera CVI Dahua 1MP HAC-HFW1000SP-S3
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 1MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-T1A21P 380.000 VNĐ -55% 830.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-T1A21P
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Plastic Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-B1A21P 380.000 VNĐ -55% 840.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-B1A21P
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Plastic Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-T2A21P 500.000 VNĐ -50% 1.000.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-T2A21P
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-B2A21P 500.000 VNĐ -50% 1.000.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-B2A21P
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1200MP 550.000 VNĐ -46% 1.012.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HDW1200MP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 30m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200SP 620.000 VNĐ -47% 1.160.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200SP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP Full HD 1080p - Hồng ngoại: 30m - Chất liệu: Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200TP 620.000 VNĐ -47% 1.150.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200TP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 20m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200TLP 620.000 VNĐ -47% 1.150.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200TLP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 80m Chất liệu: Plastic Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200DP 900.000 VNĐ -47% 1.680.000 VNĐ Camera CVI Dahua 2MP HAC-HFW1200DP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 2MP Tầm xa hồng ngoại: 80m Chất liệu: Kim loại Chức năng OSD Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 4MP HAC-HAC-HDW1400MP 720.000 VNĐ -48% 1.360.000 VNĐ Camera CVI Dahua 4MP HAC-HAC-HDW1400MP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 4MP Tầm xa hồng ngoại: 30m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500TLP 770.000 VNĐ -46% 1.414.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500TLP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 5MP Tầm xa hồng ngoại: 40m Chất liệu: Plastic Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1500MP 800.000 VNĐ -48% 1.510.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1500MP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 5MP Tầm xa hồng ngoại: 30m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500SP 850.000 VNĐ -47% 1.600.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500SP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP - Hồng ngoại 30m - Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500CMP 850.000 VNĐ -47% 1.600.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500CMP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP. Tỉ lệ 16:9 - Hồng ngoại 30m - Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1500EMP-A 900.000 VNĐ -48% 1.700.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1500EMP-A
  Đặc điểm nổi bật - Đô phân giải: 5MP - Hồng ngoại ngày đêm 50m - Tích hợp Mic thu âm - Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500DP 1.100.000 VNĐ -47% 2.040.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HFW1500DP
  Đặc điểm nổi bật Độ phân giải: 5MP Tầm xa hồng ngoại: 80m Chất liệu: Kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1500TLMQP 990.000 VNĐ -46% 1.820.000 VNĐ Camera CVI Dahua 5MP HAC-HDW1500TLMQP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải 5MP - Hồng ngoại: 30m - Chất liệu: kim loại. IP67 Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 8MP HAC-HFW1801DP 1.550.000 VNĐ -48% 2.940.000 VNĐ Camera CVI Dahua 8MP HAC-HFW1801DP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP - Hồng ngoại: 80m - Chống ngược sáng 120dB - Chất liệu: Kim loại. IP67 Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 8MP HAC-HFW1800TLP 1.150.000 VNĐ -48% 2.210.000 VNĐ Camera CVI Dahua 8MP HAC-HFW1800TLP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP - Hồng ngoại: 80m - Chất liệu: Nhựa. IP67 Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 8MP HAC-HFW1800TP 1.300.000 VNĐ -48% 2.500.000 VNĐ Camera CVI Dahua 8MP HAC-HFW1800TP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP - Hồng ngoại: 30m - Chống ngược sáng 120dB - Chất liệu: Kim loại. IP67 Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 8MP HAC-HDW1800MP 1.200.000 VNĐ -49% 2.320.000 VNĐ Camera CVI Dahua 8MP HAC-HDW1800MP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP - Hồng ngoại: 30m - Chất liệu: Kim loại. IP67 Bảo hành: 24 tháng
 • Camera CVI Dahua 8MP HAC-HDW1800TLP 1.150.000 VNĐ -48% 2.210.000 VNĐ Camera CVI Dahua 8MP HAC-HDW1800TLP
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 8MP - Hồng ngoại: 30m - Chất liệu: Nhựa. IP67 Bảo hành: 24 tháng