Chọn hãng

Camera IP FullColor (Có Màu 24/7)

 • Camera IP Dahua 2MP IPC-HFW1239S1P-LED-S4 1.300.000 VNĐ -52% 2.700.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP IPC-HFW1239S1P-LED-S4
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 15m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 2MP IPC-HDW1239T1P-LED-S4 1.300.000 VNĐ -52% 2.700.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP IPC-HDW1239T1P-LED-S4
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 15m - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 2MP IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 1.850.000 VNĐ -52% 3.780.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 30m - Tích hợp Mic thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 2MP IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 1.850.000 VNĐ -52% 3.780.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 30m - Tích hợp Mic thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 2MP IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 2.100.000 VNĐ -52% 4.324.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 40m - Chuyên dụng lắp đường phố - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 4MP IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 2.050.000 VNĐ -51% 4.180.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 30m - Tích hợp thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 4MP IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 2.050.000 VNĐ -51% 4.180.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 30m - Tích hợp thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 4MP IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 2.300.000 VNĐ -52% 4.740.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 40m - Tích hợp thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 4MP IPC-HFW3249EP-AS-LED 2.900.000 VNĐ -52% 5.950.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP IPC-HFW3249EP-AS-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 30m - Tích hợp thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 THÁNG
 • Camera IP Dahua 4MP IPC-HDW3249TMP-AS-LED 2.500.000 VNĐ -51% 5.030.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP IPC-HDW3249TMP-AS-LED
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 30m - Tích hợp thu âm - IP67/ PoE Bảo hành: 24 THÁNG
 • Camera IP Dahua 2MP AI IPC-HDW3249HP-AS-PV 3.600.000 VNĐ -50% 7.136.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP AI IPC-HDW3249HP-AS-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 30m. Đàm thoại 2 chiều - TiOC chuyên báo động - Đèn chớp/ Còi hú/ Lọc BĐ giả Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 2MP AI IPC-HFW3249T1P-AS-PV 4.000.000 VNĐ -52% 8.170.000 VNĐ Camera IP Dahua 2MP AI IPC-HFW3249T1P-AS-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 2MP. H265+ - LED trợ sáng 40m. Đàm thoại 2 chiều - TiOC chuyên báo động - Đèn chớp/ Còi hú/ Lọc BĐ giả Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 4MP AI IPC-HDW3449HP-AS-PV 3.900.000 VNĐ -51% 7.860.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP AI IPC-HDW3449HP-AS-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 30m. Đàm thoại 2 chiều - TiOC chuyên báo động - Đèn chớp/ Còi hú/ Lọc BĐ giả Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 4MP AI IPC-HFW3449T1P-AS-PV 4.400.000 VNĐ -51% 8.894.000 VNĐ Camera IP Dahua 4MP AI IPC-HFW3449T1P-AS-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 4MP. H265+ - LED trợ sáng 40m. Đàm thoại 2 chiều - TiOC chuyên báo động - Đèn chớp/ Còi hú/ Lọc BĐ giả Bảo hành: 24 tháng
 • Camera IP Dahua 5MP AI IPC-HFW3549T1P-AS-PV 4.500.000 VNĐ -52% 9.200.000 VNĐ Camera IP Dahua 5MP AI IPC-HFW3549T1P-AS-PV
  Đặc điểm nổi bật - Độ phân giải: 5MP. H265+ - LED trợ sáng 40m. Đàm thoại 2 chiều - TiOC chuyên báo động - Đèn chớp/ Còi hú/ Lọc BĐ giả Bảo hành: 24 THÁNG