Chọn hãng

Đầu ghi EZ-IP

 • Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh NVR1B04HC/E 1.050.000 VNĐ -48% 2.000.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh NVR1B04HC/E
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 cam IP 2MP - Băng thông 40Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR1B08HC/E 1.200.000 VNĐ -48% 2.300.000 VNĐ Đầu ghi IP Dahua 8 kênh NVR1B08HC/E
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 cam IP 2MP - Băng thông 40Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh NVR1B04HS 1.600.000 VNĐ -49% 3.100.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh NVR1B04HS
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 cam IP 4MP - Băng thông 80Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP EZ-IP 8 kênh NVR1B08HS 1.700.000 VNĐ -47% 3.200.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 8 kênh NVR1B08HS
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 cam IP 4MP - Băng thông 80Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP EZ-IP 16 kênh NVR2B16 3.350.000 VNĐ -47% 6.300.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 16 kênh NVR2B16
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 cam IP 4MP - Băng thông 40Mbps - Hỗ trợ 2 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh PoE NVR1B04HC-4P/E 1.700.000 VNĐ -47% 3.200.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh PoE NVR1B04HC-4P/E
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 cam IP 2MP - Hỗ trợ 4 Port PoE - Băng thông 48Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh PoE NVR1B04HS-4P 2.400.000 VNĐ -47% 4.500.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 4 kênh PoE NVR1B04HS-4P
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 cam IP 4MP - Hỗ trợ 4 Port PoE - Băng thông 80Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi IP EZ-IP 8 kênh PoE NVR1B08HS-8P 3.100.000 VNĐ -48% 5.900.000 VNĐ Đầu ghi IP EZ-IP 8 kênh PoE NVR1B08HS-8P
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 cam IP 4MP - Hỗ trợ 8 Port PoE - Băng thông 80Mbps - Hỗ trợ 1 ổ cứng Max 6TB Bảo hành: 24 tháng