Chọn hãng

Đầu ghi CVI Dahua Lite & Pro

 • Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR1A04 950.000 VNĐ -54% 2.050.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR1A04
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 4 kênh Hỗ trợ camera 2MP Chuẩn nén: H264 Hỗ trợ 1 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR1B04-I 1.200.000 VNĐ -49% 2.330.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR1B04-I
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 Cam Analog + 1 Cam IP 2MP - Ghi hình 2MP Lite - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR1A08 1.350.000 VNĐ -48% 2.580.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR1A08
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 Cam Analog + 2 Cam IP 5MP - Ghi hình 2MP Lite - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR4108HS-X1 1.700.000 VNĐ -59% 4.070.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR4108HS-X1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 Cam Analog + 2 Cam IP 5MP - Ghi hình 2MP Lite - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR4116HS-X 2.600.000 VNĐ -50% 5.170.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR4116HS-X
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Analog + 2 kênh IP 6MP Hỗ trợ Cam 2MP Lite Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR4232AN-X 6.200.000 VNĐ -50% 12.320.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR4232AN-X
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh Analog + 2 kênh IP 6MP Hỗ trợ Cam 2MP Lite Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104HS-X1 1.550.000 VNĐ -50% 3.100.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104HS-X1
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 4 kênh + 2 kênh IP 6MP Hỗ trợ camera 4MP Lite/ 2MP/1MP Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108HS-X 2.500.000 VNĐ -51% 5.080.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108HS-X
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 8 kênh + 4 kênh IP 6MP Hỗ trợ camera 4MP Lite/2MP/1MP Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116HS-X 4.700.000 VNĐ -49% 9.180.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116HS-X
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Analog + 8 kênh IP 6MP Hỗ trợ Cam 4MP Lite/ 2MP/1MP Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-X 5.500.000 VNĐ -47% 10.340.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-X
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh + 8 kênh IP 6MP Hỗ trợ camera 5MP/ 4MP/2MP/1MP Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5232AN-X 9.100.000 VNĐ -48% 17.270.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5232AN-X
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 32 kênh Analog + 32 Cam IP 6MP Hỗ trợ camera 5MP Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR1B08-I 1.650.000 VNĐ -50% 3.300.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR1B08-I
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 Cam Analog + 1 Cam IP 2MP - Ghi hình 2MP Lite - Chuẩn nén: H265+ - Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5432L-X 14.000.000 VNĐ -48% 26.600.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5432L-X
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 32 kênh Analog + 32 kênh IP 6MP - Nén H265+. Hỗ trợ 4 ổ cứng 10TB - Ghi hình 5MP/4MP/2MP/1MP Bảo hành: 24 THANG