Chọn hãng

Đầu ghi CVI Dahua 4K

 • Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104HS-4KL-X 2.600.000 VNĐ -48% 4.940.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104HS-4KL-X
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh Analog + 2 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108H-4KL-X 3.800.000 VNĐ -49% 7.308.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108H-4KL-X
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh Analog + 4 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116H-4KL-X 6.200.000 VNĐ -48% 11.792.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116H-4KL-X
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 8 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-4KL-X 6.600.000 VNĐ -48% 12.600.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-4KL-X
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 8 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104H-4KL-I2 3.000.000 VNĐ -47% 5.620.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104H-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh Analog + 4 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh nhận dạng khuôn mặt con người ( Analog) Bảo hành: 24 THÁNG
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108H-4KL-I2 5.300.000 VNĐ -47% 9.840.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108H-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh Analog + 8 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh nhận dạng khuôn mặt con người ( Analog) Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116H-4KL-I2 7.000.000 VNĐ -49% 13.470.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116H-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 16 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh nhận dạng khuôn mặt con người ( Analog) Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-4KL-I2 8.000.000 VNĐ -48% 15.110.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 32 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 16 kênh SMD plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh phân tích khuôn mặt ( Analog) Bảo hành: 24 tháng