Chọn hãng

Đầu ghi CVI Dahua AI

 • Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 Cam Analog + 4 Cam IP 8MP - Hỗ trợ tất cả các kênh 4K - Hỗ trợ tất cả các cam IoT - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 Cam Analog + 8 Cam IP 8MP - Hỗ trợ tất cả các kênh 4K - Hỗ trợ tất cả các cam IoT - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 Cam Analog + 16 Cam IP 8MP - Hỗ trợ tất cả các kênh 4K - Hỗ trợ tất cả các cam IoT - Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104H-4KL-I2 3.000.000 VNĐ -47% 5.620.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 4 kênh XVR5104H-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh Analog + 4 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh nhận dạng khuôn mặt con người ( Analog) Bảo hành: 24 THÁNG
 • Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108H-4KL-I2 5.300.000 VNĐ -47% 9.840.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 8 kênh XVR5108H-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh Analog + 8 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh nhận dạng khuôn mặt con người ( Analog) Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116H-4KL-I2 7.000.000 VNĐ -49% 13.470.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5116H-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 16 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 4 kênh SMD Plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh nhận dạng khuôn mặt con người ( Analog) Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-4KL-I2 8.000.000 VNĐ -48% 15.110.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-4KL-I2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 32 kênh IP 8MP - Nén H265+. Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ Cam 8MP/6MP/5MP/2MP/1MP - Hỗ trợ 2 kênh bảo vệ vành đai ( Analog) - Hỗ trợ 16 kênh SMD plus ( Analog) - Hỗ trợ 2 kênh phân tích khuôn mặt ( Analog) Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-I2 5.900.000 VNĐ -47% 11.000.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR5216AN-I2 NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh Analog + 8 kênh IP 6MP - Nén H265+. Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ AI - Coding tất cả các kênh - Hỗ trợ SMD Plus và bảo vệ vành đai - Hỗ trợ AI : Phân tích khuôn mặt, IOT và POS Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR4116HS-I 2.700.000 VNĐ -48% 5.160.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 16 kênh XVR4116HS-I NEW
  Đặc điểm nổi bật Số kênh: 16 kênh Analog + 2 kênh IP 6MP Hỗ trợ Cam 2MP Lite Chuẩn nén: H265+ Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB ■ Hỗ trợ AI - Coding tất cả các kênh ■ Hỗ trợ SMD Plus và bảo vệ vành đai Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5232AN-I2 9.900.000 VNĐ -47% 18.410.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5232AN-I2 NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 32 kênh Analog + 32 kênh IP 6MP - Nén H265+. Hỗ trợ 2 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ AI - Coding tất cả các kênh - Hỗ trợ SMD Plus và bảo vệ vành đai - Hỗ trợ AI : Phân tích khuôn mặt, IOT và POS Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5432L-I2 15.000.000 VNĐ -47% 28.000.000 VNĐ Đầu ghi CVI Dahua 32 kênh XVR5432L-I2 NEW
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 32 kênh Analog + 32 kênh IP 6MP - Nén H265+. Hỗ trợ 4 ổ cứng 10TB - Hỗ trợ AI - Coding tất cả các kênh - Hỗ trợ SMD Plus và bảo vệ vành đai - Hỗ trợ AI : Phân tích khuôn mặt, IOT và POS Bảo hành: 24 tháng