Chọn hãng

Đầu ghi TVI Hikvision Turbo 3.0

 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K2 3.000.000 VNĐ -45% 5.420.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite. Nén: H265+. - Hỗ trợ 2 ổ cứng Max 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K1 2.300.000 VNĐ -46% 4.210.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7216HGHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H265+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-K1 1.350.000 VNĐ -46% 2.490.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H265+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-K1 1.100.000 VNĐ -45% 1.980.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-K1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H265+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7116HGHI-F1/N 2.000.000 VNĐ -47% 3.740.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 16 kênh DS-7116HGHI-F1/N
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 16 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+. Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-F1 950.000 VNĐ -47% 1.790.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7204HGHI-F1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 1 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+. Vỏ sắt Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7108HGHI-F1/N 1.200.000 VNĐ -51% 2.410.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7108HGHI-F1/N
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog + 2 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-F1/N 1.250.000 VNĐ -45% 2.260.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 8 kênh DS-7208HGHI-F1/N
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 8 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+. Vỏ kim loại Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7104HGHI-F1 900.000 VNĐ -53% 1.890.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 4 kênh DS-7104HGHI-F1
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 4 kênh analog + 1 kênh IP 2MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite - Chế độ nén: H264+ Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 24 kênh DS-7224HGHI-K2 5.500.000 VNĐ -45% 9.960.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 24 kênh DS-7224HGHI-K2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 24 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite. Nén: H265+. - Hỗ trợ 2 ổ cứng Max 10TB Bảo hành: 24 tháng
 • Đầu ghi TVI Hikvision 32 kênh DS-7232HGHI-K2 6.500.000 VNĐ -45% 11.770.000 VNĐ Đầu ghi TVI Hikvision 32 kênh DS-7232HGHI-K2
  Đặc điểm nổi bật - Hỗ trợ 32 kênh analog Max 2MP + 2 kênh IP 5MP - Linh hoạt tắt Cam analog, chuyển sang IP - Độ phân giải ghi hình: 1080 Lite. Nén: H265+. - Hỗ trợ 2 ổ cứng Max 10TB Bảo hành: 24 tháng