Đèn Búp - Đèn Tuýp - Đèn Máng

 • Đèn búp trụ 5W 22.000 VNĐ Đèn búp trụ 5W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 5W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp trụ 10W 26.000 VNĐ Đèn búp trụ 10W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 10W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp trụ 15W 36.000 VNĐ Đèn búp trụ 15W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 15W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp trụ 20W 44.000 VNĐ Đèn búp trụ 20W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 20W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp trụ 30W 60.000 VNĐ Đèn búp trụ 30W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 30W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp trụ 40W 80.000 VNĐ Đèn búp trụ 40W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 40W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp trụ 50W 120.000 VNĐ Đèn búp trụ 50W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 50W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp tròn 3W 16.000 VNĐ Đèn búp tròn 3W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 50W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp tròn 5W 22.000 VNĐ Đèn búp tròn 5W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 5W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp tròn 7W 28.000 VNĐ Đèn búp tròn 7W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất:7W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp tròn 9W 32.000 VNĐ Đèn búp tròn 9W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 9W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 THÁNG
 • Đèn búp tròn 12W 38.000 VNĐ Đèn búp tròn 12W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 12W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng
 • Đèn búp tròn 15W 45.000 VNĐ Đèn búp tròn 15W
  Đặc điểm nổi bật - Độ sáng 3000-6500k - Công suất: 15W - Phù hợp: Nhà hàng, shop, văn phòng... - Một thùng gồm 100 cái Bảo hành: 12 tháng