Chọn hãng

Đầu ghi KBVISION 7000 Series

  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 1 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 2 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 2 kênh IP 5MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H264 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 4 kênh + 1 kênh IP 2MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 8 kênh + 2 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 16 kênh + 2 kênh IP 6MP - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng
  • Đặc điểm nổi bật - Số kênh: 32 kênh - Ghi hình độ phân giải: 1080N, 720p - Chuẩn nén: H265 - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều Bảo hành: 24 tháng